Maureen Wariara Ngaruiya Molly
Maureen Wariara Ngaruiya Molly
 • 15 Years Old
 • Girl
 • Last seen: Sep 27, 2022
Caleb Odhiambo Obol Lebo
Caleb Odhiambo Obol Lebo
 • 25 Years Old
 • Boy
 • Last seen: Aug 24, 2022
Kristi Njoki Mutheu "Haddasa"
Kristi Njoki Mutheu "Haddasa"
 • 10 Years Old
 • Girl
 • Last seen: May 25, 2022
Patrick Mburu Parto
Patrick Mburu Parto
 • 16 Years Old
 • Boy
 • Last seen: Nov 26, 2022
Dravon Odhiambo Dravo
Dravon Odhiambo Dravo
 • 10 Years Old
 • Boy
 • Last seen: Aug 08, 2022
Hannington Ouma NA
Hannington Ouma NA
 • 16 Years Old
 • Boy
 • Last seen: May 25, 2022
Scarlet Leunida Lukio Scarlet
Scarlet Leunida Lukio Scarlet
 • 9 Years Old
 • Girl
 • Last seen: Aug 25, 2022
Emma Wawira "Blessings"
Emma Wawira "Blessings"
 • 16 Years Old
 • Girl
 • Last seen: May 25, 2022
Jamal Murad Amir Jamal
Jamal Murad Amir Jamal
 • 13 Years Old
 • Boy
 • Last seen: Nov 10, 2022